คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

31 วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 07 มีนาคม 2557
32 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 07 มีนาคม 2557
33 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร 12 กุมภาพันธ์ 2557
34 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ณ กรุงบราซิเลีย 07 มกราคม 2557
35 เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 19 ธันวาคม 2556
36 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 16 ธันวาคม 2556
37 วันเยาวชนโลก (World Youth Day) 18 กรกฎาคม 2556
38 วันเยาวชนโลก (World Youth Day) 27 มิถุนายน 2556
39 เหตุการณ์ประท้วงในบราซิล 25 มิถุนายน 2556
40 สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในบราซิล 19 มิถุนายน 2556
41 อัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลใหม่ 12 พฤษภาคม 2556
42 หลักเกณฑ์ในการขอรับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปร่วมงาน World Youth Day (WYD) 06 พฤษภาคม 2556
43 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนเดินทางไปบราซิล 10 มีนาคม 2556
44 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในต่างแดน 25 มกราคม 2556
45 การขออนุญาตินำยาติดตัวเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร 19 กันยายน 2555
46 Prince Mahidol Award 04 เมษายน 2555
47 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของไทยในบราซิล พ.ศ.2554 13 พฤษภาคม 2554
48 กองคุ้มครองและดูแลผล ประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2553
49 การปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นปัจจุบัน 18 เมษายน 2553
50 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 18 เมษายน 2553

หน้า 2 จาก 2

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top