คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตการชุมนุมประท้วงในบราซิล

การชุมนุมประท้วงในบราซิล

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้รับรายงานว่าในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ในหลายเมืองทั่วบราซิล จึงขอให้ชาวไทยในบราซิลเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรเดินทาง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังเขตที่มีการชุมนุม

 

**************************************

 

                                                         

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

13 สิงหาคม 2558

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top