คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตอัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

อัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครรีโอเดจาเนโร และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซาเปาลู

เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2558

 

ลำดับ

(No.)

การให้บริการ  (Services)

ประเภท (Categories)

ค่าธรรมเนียม

สกุลเงินเฮอัล

(Brazilian Real)

1

 

Transit Visa(per entry)

R$  80

2

 

Tourist Visa(single entry)

R$  100

3

 

Non-Immigrant Visa(single entry)

R$  190

4

ตรวจลงตรา(Visa)

Non-Immigrant Visa(Multiple entries with one year validation)

R$  470

5

 

Non-Immigrant Visa (Multiple entries with three year validation)*

R$  950

6

 

Non-Immigrant Visa (APEC) (Multiple entries with three year validation)*

R$  470

7

 

ACMECS Single Entry  (ASV)*

R$  100

8

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางE- Passport (อายุการใช้งาน 5 ปี)*

R$  100

9

(Passport)

หนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport (อายุการใช้งาน 1 ปี)*

R$  20

10

การรับรองเอกสาร

(Legalization)

รับรองเอกสาร/ออกหนังสือรับรอง ทุกประเภท*

R$  50

11

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ขอสละสัญชาติไทย*

R$  1

 

     

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมงานกงสุลข้างต้นพิจารณาปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มิใช่เป็นการขึ้นค่าธรรมเนียม และอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวอีกในอนาคต

 

* สามารถรับบริการได้เฉพาะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

3 มีนาคม 2558

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top