คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ณ กรุงบราซิเลีย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ณ กรุงบราซิเลีย

 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำเขตเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังเอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)


ในกรณีที่ท่านประสงค์ขอรับสำเนา ประกาศ อุปทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำเขตเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย หรือประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย โทรศัพท์ +55 61 3223 6943 อีเมล์ thaibra2011@gmail.com


ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2557

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top