คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ณ กรุงบราซิเลีย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ณ กรุงบราซิเลีย

 

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำเขตเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังเอกสารแนบ (ดาวน์โหลด)


ในกรณีที่ท่านประสงค์ขอรับสำเนา ประกาศ อุปทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ประจำเขตเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย หรือประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย โทรศัพท์ +55 61 3223 6943 อีเมล์ thaibra2011@gmail.com


ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2557

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail    ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง  การจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ นครเซาเปาลู                     ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร   ณ นครเซาเปาลู...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top