สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะช่วงเวลาทำการ) และขอเชิญชวนคนไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 19.15 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตวันเยาวชนโลก (World Youth Day)

วันเยาวชนโลก (World Youth Day)

 

 

ประกาศสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง วันเยาวชนโลก (World Youth Day)

 

 

ตามที่จะมีการจัดงานวันเยาวชนโลกประจำปี 2556 (World Youth Day) ขึ้นที่นครรีโอเด จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 23 28 กรกฎาคม 2556 โดยพระสันตะปาปาฟรานซิสที่หนึ่งจะเสด็จไป     เข้าร่วมงาน และจะมีคริตศาสนิกชนจากทั่วโลกจำนวนมากเดินทางไปร่วมงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ       กรุงบราซิเลีย ขอแจ้งคริตศาสนิกชนไทยที่จะเข้าร่วมจาริกแสวงบุญหรือสมัครเป็นอาสาสมัครในงานดังกล่าว ดังนี้

1.        ควรลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ ล่วงหน้าผ่าน www.rio2013.com/en

2.        ควรสำรองที่พักล่วงหน้า และยืนยันให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนว่าได้ที่พักอย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากคณะกรรมการจัดงาน ฯ คาดว่าจะมีผู้จาริกแสวงบุญเข้าร่วมประมาณ 2.5 ล้านคน และจำนวนห้องพักโรงแรมหรือ service apartment ทั้งหมดรวมกันในนครรีโอเดจาเนโรมีจำนวนจำกัดอย่างยิ่ง การหาที่พักในนครรีโอ ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะกระทำได้ลำบาก

3.        ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนครรีโอเดจาเนโร และประเทศบราซิลล่วงหน้า ทั้งนี้ คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปประเทศบราซิล http://thaiembassybrazil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=84

4.        หมายเลขติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เวลาราชการ +55 61 3224 6943 เฉพาะกรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ +55 61 9919 8763

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

27 มิถุนายน 2556

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   โดยสามารถลงนามผ่านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) และเลือกแบนเนอร์ “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ” หรือที่เว็บไซต์ ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top