คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตวันเยาวชนโลก (World Youth Day)

วันเยาวชนโลก (World Youth Day)

 

 

ประกาศสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง วันเยาวชนโลก (World Youth Day)

 

 

ตามที่จะมีการจัดงานวันเยาวชนโลกประจำปี 2556 (World Youth Day) ขึ้นที่นครรีโอเด จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 23 28 กรกฎาคม 2556 โดยพระสันตะปาปาฟรานซิสที่หนึ่งจะเสด็จไป     เข้าร่วมงาน และจะมีคริตศาสนิกชนจากทั่วโลกจำนวนมากเดินทางไปร่วมงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ       กรุงบราซิเลีย ขอแจ้งคริตศาสนิกชนไทยที่จะเข้าร่วมจาริกแสวงบุญหรือสมัครเป็นอาสาสมัครในงานดังกล่าว ดังนี้

1.        ควรลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ ล่วงหน้าผ่าน www.rio2013.com/en

2.        ควรสำรองที่พักล่วงหน้า และยืนยันให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนว่าได้ที่พักอย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากคณะกรรมการจัดงาน ฯ คาดว่าจะมีผู้จาริกแสวงบุญเข้าร่วมประมาณ 2.5 ล้านคน และจำนวนห้องพักโรงแรมหรือ service apartment ทั้งหมดรวมกันในนครรีโอเดจาเนโรมีจำนวนจำกัดอย่างยิ่ง การหาที่พักในนครรีโอ ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะกระทำได้ลำบาก

3.        ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนครรีโอเดจาเนโร และประเทศบราซิลล่วงหน้า ทั้งนี้ คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปประเทศบราซิล http://thaiembassybrazil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=84

4.        หมายเลขติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เวลาราชการ +55 61 3224 6943 เฉพาะกรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ +55 61 9919 8763

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

27 มิถุนายน 2556

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail   ตามที่ประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top