คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตวันเยาวชนโลก (World Youth Day)

วันเยาวชนโลก (World Youth Day)

ประกาศสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง วันเยาวชนโลก (World Youth Day)

ตามที่จะมีการจัดงานวันเยาวชนโลกประจำปี 2556 (World Youth Day 2013) ขึ้นที่    นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ   กรุงบราซิเลีย ขอแจ้งชาวไทยที่จะเข้าร่วมจาริกกิจกรรมดังกล่าวว่า ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สามารถติดต่อสำนักงานชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตฟิลิบปินส์ประจำประเทศบราซิล ที่นครรีโอเดจาเนโร เป็นจุดติดต่อแรก ซึ่งจะมีฝ่ายเลขานุการประจำ ที่ห้อง Ordens dos Advogados ที่อยู่ เลขที่ 150 Av. Marechai Câmara Janeiro โทรศัพท์ +55 61 8328 6258 หรือ +55 21 7999 9444 หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบราซิเลียโทยตรงที่หมายเลข +55 61 3224 6943 หรือ +55 61 9919 8763

 

                                                            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

                                                                         19 กรกฎาคม 2556

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail การแจ้งบริจาคเลี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top