คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตขอเชิญชวนให้ชาวไทยบราซิลผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ

ขอเชิญชวนให้ชาวไทยบราซิลผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาฯ

 
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม 2559  ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชมนพรรษา เพื่อทูลกล้าถวายฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้  โดยพระพุทธรูปจะจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์  99.99  เปอร์เซ็นต์ จำนวน  20 กิโลกรัม  สูง  38 เซนติเมตร  และแท่นฐาน 8  เหลี่ยม  สร้างด้วยทองคำขาวน้ำหนักประมาณ  5 กิโลกรัม
                                   
สอท. จึงขอเชิญชวนให้ชาวไทยบราซิลผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ  12 สิงหาคม  2559  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  โดยสามารถโอนเงินผ่านทาง  ธนาคารกรุงไทย  สาขา  กระทรวงการคลัง  บัญชีออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี  068-0-17120-7   ชื่อบัญชี  “การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ  12  สิงหาคม  2559”  โดยตรง  
 
 
*********************************

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top