คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้ซิกาสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในบราซิล

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้ซิกาสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในบราซิล

 

 

ตามที่รัฐบาลบราซิลได้ออกประกาศว่า บราซิลอยู่ในสภาวการณ์ฉุกเฉิน (national emergency) ของการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 ซึ่งการระบาดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล โดยเฉพาะในรัฐ Pernambucoของบราซิล นั้น

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้ซิกาสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในบราซิล ดังนี้

 

1. โรคไข้ซิกาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกาที่มียุงลายเพศเมียเป็นพาหะเช่นเดียวกับไข้เลือดออกและไข้เหลือง โดยผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวจะมีไข้ ผื่นแดง และวิงเวียน/ปวดศีรษะรุนแรง และอาจมีตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดข้อ ต่อมน้ำเหลืองโต อุจจาระร่วงร่วมด้วย โดยอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังผู้ป่วยได้รับเชื้อซิกาประมาณ 2 – 7 วัน นอกจากนี้ พบว่าประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้ออาจมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบเฉียบพลัน (Guillain-Barré Syndrome หรือ GBS) ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาตได้

 

2. ปัจจุบัน ยังไม่มีการผลิตวัคซีนสำหรับรักษาโรค แต่หากผู้ติดเชื้อเคยเป็นไข้เลือดออกหรือได้รับวัคซีนไข้เหลืองมาก่อน จะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและเป็นโรค GBS จากเชื้อไวรัสซิกาลดลง ทั้งนี้ เชื้อไวรัสซิกาไม่สามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสกับผู้ป่วย แต่จะติดต่อผ่านการถ่ายเลือด เพศสัมพันธ์ และจากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์ได้  ซึ่งทำให้ทารกแรกเกิดมีอาการพิการทางสมอง หรือศีรษะมีขนาดเล็ก (microcephaly) 

 

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนชาวไทยในบราซิลให้ระมัดระวังตนจากการโดนยุงกัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มียุงชุกชุม ทาโลชั่นป้องกันยุง ขจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง โดยเฉพาะแหล่งน้ำขังต่าง ๆ นอกจากนี้ หากผู้ใดสงสัยว่าตนเองอาจจะติดเชื้อดังกล่าว สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน +55 619 919 8763 / +55 619 988 8477 หรือ Email:thaiembbrazil@gmail.com

 

********************************

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top