คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารกับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD”ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 

โดยในส่วนของเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานคร มีจุดเริ่มต้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางที่เป็นจุดรวมของย่านการค้าเก่าแก่ของประเทศ สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาทิ ราชประสงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยาวราช วงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และกลับมาสิ้นสุดที่เดิมที่พระลานพระราชวังดุสิต สำหรับในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านศาสนสถาน และสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดระยะทางในการปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตรเท่ากันทั่วประเทศ

 

กิจกรรมการปั่นจักรยานครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนไทยในประเทศไทยเท่านั้น แต่รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมปั่นจักรยานพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ตามเส้นทางที่แต่ละประเทศกำหนด โดยผ่านจุดสำคัญๆของประเทศนั้นๆ

 

ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กำหนดจะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สวนสาธารณะประจำ        กรุงบราซิเลีย หรือ Parque da Cidade Sarah Kubitschek ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงบราซิเลีย โดยการปั่นจักรยานเป็นระยะทางประมาณ 4กิโลเมตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ในบราซิล (หรือ17.30น. ในประเทศไทย)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลขโทรศัพท์ + 55 61 3324 6943 หรืออีเมล์ thaiembbrazil@gmail.com

 

*******************************

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top