สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะช่วงเวลาทำการ) และขอเชิญชวนคนไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 19.15 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลการค้าการลงทุน

รายงานความเคลื่อนไหวและบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของบราซิล

โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่น่าสนใจในบราซิล สรุปและวิเคราะห์โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และ สำนักงานส่งเสิรมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ครั้ง
26 แนวทางการไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิล 13 มีนาคม 2556 8563
27 การสัมมนา เรื่อง “โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในบราซิล” วันที่ 12 มีนาคม 2556 02 มีนาคม 2556 8101
28 ชาวอเมริกาใต้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26 โดยชาวบราซิลเดินทางเข้าไทยเป็นอันดับ 1 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปี 2554 28 กุมภาพันธ์ 2556 9569
29 โอกาสการค้าการลงทุนกับรัฐ Minas Gerais ของบราซิล 27 พฤศจิกายน 2555 8192
30 โอกาสการค้าการลงทุนกับรัฐ Minas Gerais ของบราซิล 27 พฤศจิกายน 2555 4651
31 รายชื่อผู้ประกอบการโอทอป 25 ร้านที่จะเดินทางโชว์ทั่วโลกประจำปี 2555 23 กันยายน 2555 3831
32 ประเทศไทยถอนคำแถลงตีความต่อข้อ 6 วรรค 5 และข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง 24 สิงหาคม 2555 7901
33 โอกกาสและอุปสรรคการค้าการลงทุน ไทย-บราซิล รายงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 02 สิงหาคม 2555 10024
34 โอกาสและอุปสรรคการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ไทย-บราซิล 02 สิงหาคม 2555 8133
35 โอกกาสและอุปสรรคการค้าการลงทุน ไทย-บราซิล รายงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 02 สิงหาคม 2555 2734
36 โอกาสและอุปสรรคการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ไทย-บราซิล 02 สิงหาคม 2555 3334
37 รายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพในบราซิล 02 สิงหาคม 2555 6687
38 Investment Opportunities in the State of São Paulo, Brazil 29 กรกฎาคม 2555 5799
39 BG Brasil บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านก๊าชธรรมชาติของบราซิล 29 กรกฎาคม 2555 9837
40 Electrobras ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมพลังงานของบราซิล 29 กรกฎาคม 2555 7572
41 Pre-Salt Oil: Developing The Frontier 28 กรกฎาคม 2555 5659
42 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) 20 กรกฎาคม 2555 8438
43 โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-บราซิล ด้านการใช้เครื่องจักรกลผลิตอ้อย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน 15 กรกฎาคม 2555 8479
44 นายธฤต จรุงวัฒน์ ออท.ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อนาง Dilma Rousseff 27 กุมภาพันธ์ 2555 8563
45 ภาพรวมการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศบราซิล 29 พฤษภาคม 2553 10986
46 การประชุมสุดยอดกลุ่ม IBSA ครั้งที่ 4 ที่กรุงบราซิเลีย 15 เมษายน 2553 9848
47 การประชุมสุดยอดกลุ่ม BRIC ครั้งที่ 2 ที่กรุงบราซิเลีย 15 เมษายน 2553 9701

หน้า 2 จาก 2

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top