คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะผู้แทนการค้าไทย เดินทางไปขยายธุรกิจในบราซิล

คณะผู้แทนการค้าไทย เดินทางไปขยายธุรกิจในบราซิล

SP11

เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557   นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำคณะนักธุรกิจจำนวน 24 บริษัทและผู้แทนสภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมไทย เดินทางไปขยายธุรกิจในบราซิลที่รัฐเซาเปาลู   และ เอกอัครราชทูตพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้นำนักธุรกิจไทยเพื่อให้เข้าใจสภาพการทำธุรกิจในบราซิล โอกาสและความท้าทาย แนวทางการเปิดและขยายธุรกิจในบราซิลรวมทั้งกล่าวถึงโอกาสของสินค้าและบริการที่ไทยได้เปรียบและสามารถรุกขยายเข้าไปในตลาดบราซิลได้ อาทิ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มชูกำลังและสุรา เฟอร์นิเจอร์ ยา และการบริหารโรงแรมและที่พักอาศัย
        

การนำคณะนักธุรกิจไทยเยือนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและการพบหารือด้านธุรกิจกับนักธุรกิจบราซิลได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำเซาเปาลูได้รายงานว่า มีนักธุรกิจบราซิลเข้าร่วมหารือข้อธุรกิจกับนักธุรกิจไทยถึง 72 บริษัทและคาดว่า จะมีมูลค่าคำสั่งซื้อสินค้าภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 3.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ได้รับความสนใจได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ยางรถยนต์ และส่วนประกอบรถยนต์ที่ทำจากยางและพลาสติก   

 

-------------------------

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top