คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจการพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute (IRGA)

การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute (IRGA)

 


เมื่อวันที่  16 เมษายน 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้พบหารือกับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute (IRGA) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ประธานสถาบันข้าว IRGA ทราบความต้องการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว โดยการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิชาการระหว่างสถาบันการเกษตรของทั้งสองประเทศ ซึ่งสถาบันข้าว IRGA ยินดีให้ความร่วมมือIRGA เป็นสถาบันวิจัยในด้านการเกษตร ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 74 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บราซิลเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก ปัจจุบันบราซิลผลิตข้าวได้ ประมาณ 15 ล้านตัน และบริโภคภายในประเทศ 12.14 ล้านตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยที่ 7,800 กก./เฮกตาร์ และส่งออกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน/ปี

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top