คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจการพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับ นาย Cezar Schirmer นายกเทศมนตรี เมือง Santa Maria

การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับ นาย Cezar Schirmer นายกเทศมนตรี เมือง Santa Maria

 

 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้พบหารือกับนาย Cezar Schirmer นายกเทศมนตรีเมือง Santa Maria โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีเมือง Santa Maria ทราบถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า/การลงทุนระหว่างไทยและบราซิล การจัดสัมมนาทางการค้าที่ไทยและบราซิลเพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศเข้าไปลงทุนระหว่างกันมากขึ้น


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ภาคเอกชนไทยสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในบราซิลโดยต้องการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในหลายสาขา อาทิ โรงแรม ฟาร์มเกษตรและเลี้ยงสัตว์ สมุนไพร และเครื่องสำอาง ซึ่งนาย Schirmer ยินดีที่นักลงทุนไทยสนใจบราซิล ซึ่งเมือง Santa Maria มีสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุน เช่น ไม่ต้องเสียภาษีเป็นระยะเวลา 4-20 ปี และเทศบาลอาจจัดหาพื้นที่สำหรับการก่อตั้งบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมือง Santa Maria รัฐรีโอกรันดีโดซูล ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของบราซิล และมีความโดดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปศุสัตว์ และทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top