คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พบรองผู้ว่าการรัฐ Rio Grande do Sul

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พบรองผู้ว่าการรัฐ Rio Grande do Sul

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และภรรยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Beto Grill และภรรยา ที่ร้านอาหารไทย Koh Phi Phi ในเมือง Porto Alegre เมืองหลวงของรัฐ ระหว่างงานเลี้ยง เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงเความสัมพันธ์ ไทย ¬- บราซิล และโอกาสที่จะขยายการค้า การลงทุนกับรัฐ Rio Grande do Sul โดยเฉพาะการขยาย ฐานการลงทุน ของบริษัท CalComp ของไทย ที่มีโรงงานแรกแล้วที่รัฐ Amazonas และมีดำริที่จะ ขยายโครงการ ในการนี้ รองผู้ว่าการฯ ได้ขอให้เอกอัครราชทูตฯ จัดให้พบกับเอกชนของไทยเพื่อเสนอ แรงจูงใจต่าง ๆ ให้เข้าไปลงทุนในรัฐ Rio Grande do Sul
       

รองผู้ว่าการรัฐแสดงความสนใจในการนำคณะนักธุรกิจเยือนไทย และสนใจ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะสาเหตุที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก

 

***********************
 

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top