คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธปืน Taurus

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธปืน Taurus

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ออท ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธปืน Taurus ซึ่ง ส่งออกอาวุธปืนไปยังไทยมากว่า 30 ปี ผู้แทนประธานบริษัทได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับประเทศไทย ซึ่งบริษัทเห็นว่าประสบความสำเร็จอย่างมา โดยหลายหน่วยงานของไทยได้ มอบความไว้วางใจและสั่งซื้ออาวุธปืนจากบริษัทอยู่เป็นระยะ

 

-------------------------

 

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top