คุณอยู่ที่: หน้าแรกข้อมูลการค้าการลงทุนการพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute(IRGA)

การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute(IRGA)

 


เมื่อวันที่  16 เมษายน 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้พบหารือกับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute (IRGA) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ประธานสถาบันข้าว IRGA ทราบความต้องการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว โดยการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิชาการระหว่างสถาบันการเกษตรของทั้งสองประเทศ ซึ่งสถาบันข้าว IRGA ยินดีให้ความร่วมมือIRGA เป็นสถาบันวิจัยในด้านการเกษตร ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 74 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บราซิลเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก ปัจจุบันบราซิลผลิตข้าวได้ ประมาณ 15 ล้านตัน และบริโภคภายในประเทศ 12.14 ล้านตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยที่ 7,800 กก./เฮกตาร์ และส่งออกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน/ปี

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top