คุณอยู่ที่: หน้าแรกงานกงสุล

การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

“การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านที่จะเดินทางหรือพำนักในต่างประเทศ เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย ในต่างประเทศจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะท่านที่จะพำนักอยู่ในต่างประเทศเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป

สำหรับท่านที่จะเดินทางหรือพำนักในบราซิล สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ฯ และส่งกลับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ทาง อีเมล์ thaiembbrazil@gmail.com และthaibra2011@gmail.com หรือทางโทรสาร + 55 61 3223 7502”

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top