คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯ

41 วันเยาวชนโลก (World Youth Day) 18 กรกฎาคม 2556
42 วันเยาวชนโลก (World Youth Day) 27 มิถุนายน 2556
43 เหตุการณ์ประท้วงในบราซิล 25 มิถุนายน 2556
44 สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในบราซิล 19 มิถุนายน 2556
45 หลักเกณฑ์ในการขอรับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปร่วมงาน World Youth Day (WYD) 06 พฤษภาคม 2556
46 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนเดินทางไปบราซิล 10 มีนาคม 2556
47 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในต่างแดน 25 มกราคม 2556
48 การขออนุญาตินำยาติดตัวเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร 19 กันยายน 2555
49 Prince Mahidol Award 04 เมษายน 2555
50 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของไทยในบราซิล พ.ศ.2554 13 พฤษภาคม 2554

หน้า 5 จาก 6

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail   ตามที่ประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top