คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯ

41 อัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลใหม่ 12 พฤษภาคม 2556
42 หลักเกณฑ์ในการขอรับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปร่วมงาน World Youth Day (WYD) 06 พฤษภาคม 2556
43 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนเดินทางไปบราซิล 10 มีนาคม 2556
44 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในต่างแดน 25 มกราคม 2556
45 การขออนุญาตินำยาติดตัวเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร 19 กันยายน 2555
46 Prince Mahidol Award 04 เมษายน 2555
47 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของไทยในบราซิล พ.ศ.2554 13 พฤษภาคม 2554
48 กองคุ้มครองและดูแลผล ประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 22 พฤษภาคม 2553
49 การปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นปัจจุบัน 18 เมษายน 2553
50 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 18 เมษายน 2553

หน้า 5 จาก 5

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top