คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯ

21 Culinária Tailandesa 03 เมษายน 2559
22 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้ซิกาสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในบราซิล 02 กุมภาพันธ์ 2559
23 ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่าย Bike for Dad 08 ธันวาคม 2558
24 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 22 ตุลาคม 2558
25 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 22 ตุลาคม 2558
26 กรมการกงสุลเปิดศูนย์บริการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center) 15 ตุลาคม 2558
27 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน 08 กันยายน 2558
28 การชุมนุมประท้วงในบราซิล 14 สิงหาคม 2558
29 อัตราค่าธรรมเนียมงานบริการด้านกงสุลใหม่ เริ่มใช้ 1 เมษายน 2558 03 มีนาคม 2558
30 การให้บริการับคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ 23 กรกฎาคม 2557

หน้า 3 จาก 5

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top