คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯการจัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมกำแพงและรั้วด้านที่ติดกับสถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรีย

การจัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมกำแพงและรั้วด้านที่ติดกับสถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรีย

ประกาศราคากลาง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562   

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง
1. การจัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงและรั้วด้านที่ติดกับ สอท. บัลแกเรีย 27 สิงหาคม 2562 24,900.00 เฮอัล 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top