คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศการปรับอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 

เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและเฮอัล สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศปรับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง.pdf)ประกาศปรับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางประกาศปรับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง379 kB

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail   ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top