คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ ลต. นอกราชอาณาจักร ปี 2562

การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ ลต. นอกราชอาณาจักร ปี 2562

 

ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ในวันที่ 12 มี.ค. 2562 สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้ง ได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/" โดยหากไม่พบชื่อของท่านหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top