คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. และทำเนียบ ออท. ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. และทำเนียบ ออท. ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

การซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. และทำเนียบ ออท. ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศราคากลาง.pdf)ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง296 kB
Download this file (ร่างขอบเขตงาน.pdf)ร่างขอบเขตงานร่างขอบเขตงาน0 kB

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. และทำเนียบ ออท. ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง      

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top