Job Vacancy: Translator/Interpreter
คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตฯ

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตฯ

 

 

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ขอเชิญชวนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐซูรินาเม และสหกรณ์สาธารณรัฐกายอานา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ แต่งกายชุดสุภาพสีดำล้วน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

 

 

 

                                            

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล        

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top