คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในการถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในการถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในการถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ขอเชิญชวนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐซูรินาเม และสหกรณ์สาธารณรัฐกายอานา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีลำดับพิธีการดังนี้
 
๑๐.๐๐ น.     - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันบริเวณห้องโถงของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
(Embaixada Real da Tailândia SEN - Av. das Natações - Lote 10 CEP 70.800-912 Brasilia – DF)

               - เอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
                -เอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  
                - เริ่มพิธีทางศาสนา  
๑๐.๔๕ น.   - เสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา
                - เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนไทย ถวายดอกไม้จันทน์  
๑๑.๐๐ น.    - เอกอัครราชทูตฯ นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  
๑๑.๓๐ น.    - ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  
                - พิธีเผาดอกไม้จันทน์ (ภายหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหาร)  
 
หมายเหตุ  การแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีฯ : ชุดสุภาพสีดำล้วน
 
อนึ่ง ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ นำดอกไม้จันทน์ หรือดอกไม้สดสีขาวมาเพื่อใช้ประกอบพิธีดังกล่าวด้วย (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ที่มิได้นำดอกไม้มา) และขอให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวที่หมายเลขโทรศัพท์ +๕๕ (๖๑) ๙๙๙๑๙-๘๗๖๓ หรือ thaibra2011@gmail.com  


 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail    ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง  การจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ นครเซาเปาลู                     ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร   ณ นครเซาเปาลู...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top